::Sistem Latihan ILD::
  
LOG MASUK
Nombor Pekerja:
Katalaluan
Lupa katalaluan/ kemaskini maklumat diri.

MANUAL PENGGUNA
- Staf
- Ketua

MODERATOR
Dr. Faryna Mohd Khalis
(012-3737024)
Nor Aishah Kamal
(ext. 2377)
SENARAI LATIHAN 2024
NO
NAMA KURSUS
TARIKH
KATEGORI
*Untuk memohon secara atas talian, sila log masuk terlebih dahulu.

Sistem Latihan ILD UiTM Cawangan Kedah (Versi 1.0)
Hak Cipta Terpelihara 2019 Seksyen ICT dan Unit ILD, UiTM Cawangan Kedah