LOG MASUK
Nombor Pekerja:
Katalaluan
Lupa katalaluan/ kemaskini maklumat diri.
MANUAL PENGGUNA
- Penyedia Laporan
- Penyemak Laporan
- Moderator Sistem

CARIAN AKTIVITI
- Bulanan
- Tahunan
- Kategori Peserta
- Kluster Program
- Kluster Masyarakat
- Tabung
- Liputan
- Teras Utama
PENGENALAN SISTEM eXtvt

Sistem Repositori Aktiviti UiTM Cawangan Kedah atau ringkasnya eXtvt, merupakan arkib dalam talian berperanan untuk mengumpul maklumat aktiviti yang telah dijalankan oleh UiTM Cawangan Kedah, terutamanya aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelajar dan masyarakat. Ia juga merupakan platform memperkenalkan UiTM Cawangan Kedah kepada masyarakat luar disamping boleh menggalakkan semua pihak melaksanakan aktiviti yang dapat memberi impak kepada semua.

Akses ke sistem ini terbahagi kepada 3 iaitu:
  1. Penyedia
    Staf yang bertanggungjawab memasukkan maklumat aktiviti fakulti/ jabatan/ bahagian/ unit/ kelab/ persatuan/ jawatankuasa masing-masing.

  2. Penyemak
    Staf yang bertanggungjawab membuat semakan atas maklumat yang dimasukkan oleh penyedia laporan.

  3. Moderator
    Staf yang dilantik untuk membuat semakan dan seterusnya mengesahkan laporan yang dibuat bagi membolehkan maklumat dipaparkan bagi rujukan semua.

*Sebarang masalah berkaitan proses, sila hubungi Unit Kualiti manakala masalah berkaitan teknikal sistem, mohon hubungi Seksyen ICT.


Sistem eXtvt (Versi 1.0)
Hak Cipta Terpelihara 2018 Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah