SISTEM PENGURUSAN AKTIVITI PELAJAR


 MAKLUMAN
    Sistem Pengurusan Aktiviti Pelajar merupakan sistem atas talian bagi pelajar menghantar kertas cadangan aktiviti-aktiviti, memproses kertas cadangan,
    dan memberikan semula keputusan (lulus/gagal/pembetulan) kepada kertas cadangan yang dihantar ke bahagian HEP. Seterusnya, memberikan pemberat
    kepada setiap MERIT aktiviti pelajar yg dijadikan sebagai pemberat dalam pertimbangan kelulusan tinggal di kolej utk semester berikutnya.

    Sistem ini terdiri daripada 4 modul iaitu:
    a)    Penganjuran Aktiviti Pelajar.
    b)    Peruntukan Tabung Aktiviti Pelajar.
    c)    Pendaftaran Markah Merit Pelajar.
    d)    Pelaporan Aktiviti Pelajar.

    PERINGATAN:
    Jawatankuasa Penganjur boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Perkara 69, Akta 174 jika melanggar mana-mana peraturan yang ditetapkan.