BORANG ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN


Maklum balas kepada: (sila pilih)

Jenis Responden:
Staf Pelajar Pelanggan Luar
Platform Berurusan:
Kaunter Telefon Emel Whatsapp Facebook Lain-lain
Sila beri respon anda berdasarkan skala di bawah.
Soalan Sangat Tidak Memuaskan Tidak Memuaskan Sederhana Memuaskan Memuaskan Sangat Memuaskan
1. Layanan yang diberikan oleh staf
2. Penerangan yang diberikan oleh staf
3. Kecekapan staf dalam berurusan
4. Masa yang diambil ketika berurusan
5. Perkhidmatan yang diterima

Sila isi ruangan dibawah sekiranya anda ada maklum balas untuk disampaikan. Jika tiada, sila klik butang Hantar.

Kategori maklum balas:
Aduan Cadangan Pertanyaan Penghargaan
Nyatakan maklum balas anda.


Sekiranya anda ingin dihubungi berkenaan maklum balas anda, sila berikan maklumat di bawah:
Nama
No Telefon atau Emel (Data ini juga adalah kata kunci untuk anda menyemak maklumbalas PTJ.)

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA YANG DIBERIKAN.