BORANG ADUAN & MAKLUM BALAS PELANGGAN


Aduan/ Maklumbalas kepada:

Jenis Responden:
Staf Pelajar Kontraktor Ibubapa Pelawat Lain-lain
Platform Berurusan:
Kaunter Telefon Emel Whatsapp Facebook Lain-lain
Sila beri respon anda berdasarkan skala di bawah.
Soalan Sangat Tidak Memuaskan Tidak Memuaskan Sederhana Memuaskan Memuaskan Sangat Memuaskan
1. Layanan yang diberikan oleh staf
2. Penerangan yang diberikan oleh staf
3. Kecekapan staf dalam berurusan
4. Masa yang diambil ketika berurusan
5. Perkhidmatan yang diterima

Sila isi ruangan dibawah sekiranya anda ada aduan/ maklumbalas untuk disampaikan. Jika tiada, sila klik butang Hantar.

Kategori Aduan/ Maklumbalas:
Aduan Cadangan Penghargaan Pertanyaan        
Laporan Aduan/Maklumbalas. Nyatakan dengan jelas tarikh, masa, tempat dan situasi.


Sekiranya anda ingin dihubungi berkenaan aduan/ maklumbalas anda, sila berikan maklumat di bawah:
Nama
No Telefon
Emel

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA YANG DIBERIKAN.