MAKLUM BALAS MAKMAL KOMPUTER

Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah

Maklum Balas Makmal Komputer UiTM Cawangan Kedah secara dalam talian ini merupakan inisiatif Bahagian Infostruktur UiTM Cawangan Kedah untuk mendapatkan maklum balas dan aduan berkaitan Perkhidmatan Makmal Komputer UiTM Cawangan Kedah.

Ia bertujuan untuk menguruskan maklum balas seperti cadangan, aduan, pertanyaan dan penghargaan daripada pengguna makmal komputer di UiTM Cawangan Kedah. Segala aduan dan maklum balas akan digunakan untuk membantu pihak pengurusan membuat penambahbaikan berterusan dari masa ke semasa.

Kod QR pautan borang ini turut disediakan di setiap Makmal Komputer UiTM Cawangan Kedah dan borang akan dibuka sepanjang sesi pengajian. Semua maklumat adalah sulit dan kerahsiaan pemberi aduan atau maklum balas adalah dilindungi.


Borang Maklum balas Semak Maklumbalas