Senarai Tempahan Bilik Bertarikh 2022-12-03 dan Tarikh Seterusnya [CETAK]
ID Tempahan Pemohon Bilik Masa Guna Tarikh Guna Tujuan Status Telefon
231 ABDUL MANAN MOKSIN @ HUSSAIN DS2 08:00 - 08:50, 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50, 12:00 - 12:50, 13:00 - 14:00, 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-03 Program Pemerkasaan Perintis Bumiputera Kedah Diluluskan 0194374079
232 ABDUL MANAN MOKSIN @ HUSSAIN DS1 08:00 - 08:50, 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50, 12:00 - 12:50, 13:00 - 14:00, 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-03 PROGRAM PEMERKASAAN PERINITS BUMIPUTERA KEDAH Diluluskan 0194374079
258 MOHAMAD NAZIR ZAINOL B3 08:00 - 08:50, 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50, 12:00 - 12:50, 13:00 - 14:00, 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-03 PROGRAM PERINTIS BUMIPUTERA KEDAH Diluluskan 0102459899
259 MOHAMAD NAZIR ZAINOL B4 08:00 - 08:50, 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50, 12:00 - 12:50, 13:00 - 14:00, 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-03 PROGRAM PEMERKASAAN PERINTIS BUMIPUTERA KEDAH Diluluskan 0102459899
260 MOHAMAD NAZIR ZAINOL B5 08:00 - 08:50, 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50, 12:00 - 12:50, 13:00 - 14:00, 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-03 PROGRAM PEMERKASAAN PERINTIS BUMIPUTERA KEDAH Diluluskan 0102459899
261 MOHAMAD NAZIR ZAINOL B6 08:00 - 08:50, 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50, 12:00 - 12:50, 13:00 - 14:00, 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-03 PROGRAM PEMERKASAAN PERINTIS BUMIPUTERA KEDAH Diluluskan 0102459899
262 MOHAMAD NAZIR ZAINOL B7 08:00 - 08:50, 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50, 12:00 - 12:50, 13:00 - 14:00, 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-03 PROGRAM PEMERKASAAN PERINTIS BUMIPUTERA KEDAH Diluluskan 0102459899
263 MOHAMAD NAZIR ZAINOL B8 08:00 - 08:50, 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50, 12:00 - 12:50, 13:00 - 14:00, 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-03 PROGRAM PEMERKASAAN PERINTIS BUMIPUTERA KEDAH Diluluskan 0102459899
264 MOHAMAD NAZIR ZAINOL B9 08:00 - 08:50, 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50, 12:00 - 12:50, 13:00 - 14:00, 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-03 PROGRAM PEMERKASAAN PERINTIS BUMIPUTERA KEDAH Diluluskan 0102459899
265 MOHAMAD NAZIR ZAINOL B10 08:00 - 08:50, 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50, 12:00 - 12:50, 13:00 - 14:00, 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-03 PROGRAM PEMERKASAAN PERINTIS BUMIPUTERA KEDAH Diluluskan 0102459899
266 MOHAMAD NAZIR ZAINOL B11 08:00 - 08:50, 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50, 12:00 - 12:50, 13:00 - 14:00, 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-03 PROGRAM PEMERKASAAN PERINTIS BUMIPUTERA KEDAH Diluluskan 0102459899
276 NURLIYANA ABAS BK1 08:00 - 08:50, 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50, 12:00 - 12:50, 13:00 - 14:00, 14:10 - 15:00 2022-12-03 Program kelab pelajar office Mgt Student Association. Nama program Om Freshman Welcoming Part 1 Diluluskan 0122206166
254 HADZLI ISHAK B5 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00 2022-12-04 Mid term test MGT162 untuk pelajar KAC110 1F & 1G Dibatalkan 0194492629
255 HADZLI ISHAK B7 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00 2022-12-04 MID TERM TEST MGT162 UNTUK PELAJAR KAC110 1F & 1G Diluluskan 0194492629
272 ROSLIZA MD ZANI K7 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50 2022-12-04 Kelas ganti Diluluskan 0134301718
244 Nur Aufa Muhammad Raziff B7 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-05 Bagi mengadakan peperiksaan pertengahan semester. Diluluskan 01115245983
246 MUHAMMAD NAIM AHMAD NAZARI B5 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-05 TEST FIN242 Diluluskan 0175826150
278 SITI NOOR HANIS JAMIL B13 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00 2022-12-07 MAT133 - DR AFIDA Diluluskan 0199466305
243 MOHD FAIZAL JAMALUDIN (DR) DS1 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00 2022-12-08 Pelaksanaan aktiviti Ujian 1 FAR620 Diluluskan 0192332008
235 SYUKRIAH ALI B5 08:00 - 08:50, 11:00 - 11:50 2022-12-09 TEST FIN430 KUMPULAN KBA2422B Diluluskan 0174853643
239 NAJAH MOKHTAR B4 08:00 - 08:50, 12:00 - 12:50 2022-12-09 TEST 1 Diluluskan 0125197804
277 MUSTAPA ABDULLAH B7 08:00 - 08:50, 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50 2022-12-09 COMMON TEST 1 - FIN430 Diluluskan 0195082763
267 SITI NOOR HANIS JAMIL DS1 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00 2022-12-10 TUTOR TUTEE PROGRAM : ACADEMIC EXCELLENCE Diluluskan 01128439906
268 SITI NOOR HANIS JAMIL DS2 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00 2022-12-10 TUTOR TUTEE PROGRAM : ACADEMIC EXCELLENCE Diluluskan 01128439906
281 SHAKIRAH MOHD SAAD K7 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50, 12:00 - 12:50, 13:00 - 14:00 2022-12-11 Role play assessment Diluluskan 0193226130
282 NOR ARDYANTI AHMAD DS1 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-13 Quiz ADS514 Diluluskan 0172982768
197 SYAFIZA SAILA SAMSUDIN DS1 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-14 TEST MAT111 Diluluskan 010935612
198 SYAFIZA SAILA SAMSUDIN DS2 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-14 TEST MAT111 Diluluskan 010935612
201 NURUL FATIHAH ILIAS B4 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-14 COMMON TEST FAR110 Diluluskan 0125572684
273 AZNI SYAFENA ANDIN SALAMAT DS2 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00 2022-12-14 TEST PAD215 Diluluskan 013-4383385
229 NURUL HAYANI ABD RAHMAN DS2 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00 2022-12-15 Khidmat masyarakat Siswa Cakna OKU Siri 1/2022 Diluluskan 0125905904
247 LEILY ADJA RADJEMAN B11 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00 2022-12-15 TEST FAR570 Diluluskan 0124561409
242 NOOR AZLINA ABDULLAH DS1 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50 2022-12-17 ANNUAL GEREAL MEETING SISDA Diluluskan 012-5065981
269 SITI NOOR HANIS JAMIL DS1 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00 2022-12-17 TUTOR TUTEE PROGRAM : ACADEMIC EXCELLENCE Diluluskan 01128439906
270 SITI NOOR HANIS JAMIL DS2 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00 2022-12-17 TUTOR TUTEE PROGRAM : ACADEMIC EXCELLENCE Diluluskan 01128439906
279 SHAHIDA FARHAN ZAKARIA DS1 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-20 Test 1 MAT210 Diluluskan 0123189670
280 SHAHIDA FARHAN ZAKARIA DS2 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 2022-12-20 test MAT210 Diluluskan 0123189670
251 AZNI SYAFENA ANDIN SALAMAT DS2 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00 2022-12-21 TEST PAD215 Diluluskan 013-4383385
274 NORIN RAHAYU SHAMSUDDIN DS1 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50 2023-01-13 Common Test Diluluskan 0192607560
275 NORIN RAHAYU SHAMSUDDIN DS2 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50 2023-01-13 Commmon test STA104 Diluluskan 0192607560
233 INTAN SYAHRIZA AZIZAN DS1 13:00 - 14:00, 14:10 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00 2023-01-18 final test ADS560 (AM228) Diluluskan 01131432029
238 NOR ARDYANTI AHMAD DS2 09:00 - 09:50, 10:00 - 10:50, 11:00 - 11:50 2023-01-18 Common Test ADS656 Diluluskan 0172982768

Senarai Tempahan (mengikut tapisan pengguna)
 
Bilik Kuliah * :
Tarikh Mula : * Tarikh Tamat :