Sistem Tempahan Padang & Gelanggang
 
Anda adalah : Staf     Pelajar
   
No. staf/No. matrik :
Katalaluan (no. K/P) : (masukkan tanpa "-")
 
* Sekiranya staf/pelajar tiada dalam rekod, mohon emailkan kepada : muzha@uitm.edu.my
* Bagi pengguna luar, sila hubungi Unit Sukan Kedah ATAU emailkan kepada:unitsukankedah@staf.uitm.edu.my
© Hakcipta Bahagian Infostruktur, UiTM Kedah 2021