Kadar Sewa | Tempahan Pengguna Luar | Senarai Tempahan
Kadar Sewaan Padang/Gelanggang Sukan UiTM Kedah
Bil. Gelanggang/Padang Kadar Sewaan
Jenis Agensi Kadar Sewa
1 BADMINTON A Kerajaan RM 120.00 /Hari
2 BADMINTON A Kerajaan RM 20.00 /Jam
3 BADMINTON A Swasta RM 30.00 /Jam
4 BADMINTON A Swasta RM 150.00 /Hari
5 BADMINTON B Kerajaan RM 120.00 /Hari
6 BADMINTON B Kerajaan RM 20.00 /Jam
7 BADMINTON B Swasta RM 30.00 /Jam
8 BADMINTON B Swasta RM 150.00 /Hari
9 BADMINTON C Kerajaan RM 20.00 /Jam
10 BADMINTON C Kerajaan RM 120.00 /Hari
11 BADMINTON C Swasta RM 30.00 /Jam
12 BADMINTON C Swasta RM 150.00 /Hari
13 DEWAN KOMPLEKS SUKAN (MALAM) Kerajaan RM 120.00 /Jam
14 DEWAN KOMPLEKS SUKAN (MALAM) Swasta RM 140.00 /Jam
15 DEWAN KOMPLEKS SUKAN (SIANG) Kerajaan RM 100.00 /Jam
16 DEWAN KOMPLEKS SUKAN (SIANG) Kerajaan RM 500.00 /Hari
17 DEWAN KOMPLEKS SUKAN (SIANG) Swasta RM 150.00 /Jam
18 DEWAN KOMPLEKS SUKAN (SIANG) Swasta RM 550.00 /Hari
19 GELANGGANG BOLA JARING INDOOR (MALAM) Kerajaan RM 100.00 /Jam
20 GELANGGANG BOLA JARING INDOOR (MALAM) Swasta RM 120.00 /Jam
21 GELANGGANG BOLA JARING INDOOR (SIANG) Kerajaan RM 60.00 /Jam
22 GELANGGANG BOLA JARING INDOOR (SIANG) Kerajaan RM 220.00 /Hari
23 GELANGGANG BOLA JARING INDOOR (SIANG) Swasta RM 80.00 /Jam
24 GELANGGANG BOLA JARING INDOOR (SIANG) Swasta RM 240.00 /Hari
25 GELANGGANG BOLA JARING OUTDOOR (MALAM) Kerajaan RM 60.00 /Jam
26 GELANGGANG BOLA JARING OUTDOOR (MALAM) Swasta RM 80.00 /Jam
27 GELANGGANG BOLA JARING OUTDOOR (SIANG) Kerajaan RM 30.00 /Jam
28 GELANGGANG BOLA JARING OUTDOOR (SIANG) Kerajaan RM 150.00 /Hari
29 GELANGGANG BOLA JARING OUTDOOR (SIANG) Swasta RM 180.00 /Hari
30 GELANGGANG BOLA JARING OUTDOOR (SIANG) Swasta RM 50.00 /Jam
31 GELANGGANG BOLA KERANJANG (MALAM) Kerajaan RM 80.00 /Jam
32 GELANGGANG BOLA KERANJANG (MALAM) Swasta RM 100.00 /Jam
33 GELANGGANG BOLA KERANJANG (SIANG) Kerajaan RM 40.00 /Jam
34 GELANGGANG BOLA KERANJANG (SIANG) Kerajaan RM 180.00 /Hari
35 GELANGGANG BOLA KERANJANG (SIANG) Swasta RM 60.00 /Jam
36 GELANGGANG BOLA KERANJANG (SIANG) Swasta RM 200.00 /Hari
37 GELANGGANG BOLA TAMPAR A (MALAM) Kerajaan RM 60.00 /Jam
38 GELANGGANG BOLA TAMPAR A (MALAM) Swasta RM 80.00 /Jam
39 GELANGGANG BOLA TAMPAR A (SIANG) Kerajaan RM 30.00 /Jam
40 GELANGGANG BOLA TAMPAR A (SIANG) Kerajaan RM 180.00 /Hari
41 GELANGGANG BOLA TAMPAR A (SIANG) Swasta RM 200.00 /Hari
42 GELANGGANG BOLA TAMPAR A (SIANG) Swasta RM 50.00 /Jam
43 GELANGGANG BOLA TAMPAR B (MALAM) Kerajaan RM 60.00 /Jam
44 GELANGGANG BOLA TAMPAR B (MALAM) Swasta RM 80.00 /Jam
45 GELANGGANG BOLA TAMPAR B (SIANG) Kerajaan RM 30.00 /Jam
46 GELANGGANG BOLA TAMPAR B (SIANG) Kerajaan RM 180.00 /Hari
47 GELANGGANG BOLA TAMPAR B (SIANG) Swasta RM 50.00 /Jam
48 GELANGGANG BOLA TAMPAR B (SIANG) Swasta RM 200.00 /Hari
49 GELANGGANG FUTSAL A (MALAM) Kerajaan RM 60.00 /Jam
50 GELANGGANG FUTSAL A (MALAM) Swasta RM 80.00 /Jam
51 GELANGGANG FUTSAL A (SIANG) Kerajaan RM 30.00 /Jam
52 GELANGGANG FUTSAL A (SIANG) Kerajaan RM 180.00 /Hari
53 GELANGGANG FUTSAL A (SIANG) Swasta RM 50.00 /Jam
54 GELANGGANG FUTSAL A (SIANG) Swasta RM 200.00 /Hari
55 GELANGGANG FUTSAL B / BOLA BALING (MALAM) Kerajaan RM 60.00 /Jam
56 GELANGGANG FUTSAL B / BOLA BALING (MALAM) Swasta RM 80.00 /Jam
57 GELANGGANG FUTSAL B / BOLA BALING (SIANG) Kerajaan RM 30.00 /Jam
58 GELANGGANG FUTSAL B / BOLA BALING (SIANG) Kerajaan RM 180.00 /Hari
59 GELANGGANG FUTSAL B / BOLA BALING (SIANG) Swasta RM 50.00 /Jam
60 GELANGGANG FUTSAL B / BOLA BALING (SIANG) Swasta RM 200.00 /Hari
61 GELANGGANG PETANQUE A Kerajaan RM 180.00 /Hari
62 GELANGGANG PETANQUE A Kerajaan RM 40.00
63 GELANGGANG PETANQUE A Swasta RM 60.00
64 GELANGGANG PETANQUE A Swasta RM 200.00 /Hari
65 GELANGGANG PETANQUE B Kerajaan RM 180.00 /Hari
66 GELANGGANG PETANQUE B Kerajaan RM 40.00
67 GELANGGANG PETANQUE B Swasta RM 60.00
68 GELANGGANG PETANQUE B Swasta RM 200.00 /Hari
69 GELANGGANG PETANQUE C Kerajaan RM 40.00
70 GELANGGANG PETANQUE C Kerajaan RM 180.00 /Hari
71 GELANGGANG PETANQUE C Swasta RM 60.00
72 GELANGGANG PETANQUE C Swasta RM 200.00 /Hari
73 GELANGGANG PETANQUE D Kerajaan RM 40.00
74 GELANGGANG PETANQUE D Kerajaan RM 180.00 /Hari
75 GELANGGANG PETANQUE D Swasta RM 60.00
76 GELANGGANG PETANQUE D Swasta RM 200.00 /Hari
77 GELANGGANG PETANQUE E Kerajaan RM 40.00
78 GELANGGANG PETANQUE E Kerajaan RM 180.00 /Hari
79 GELANGGANG PETANQUE E Swasta RM 200.00 /Hari
80 GELANGGANG PETANQUE E Swasta RM 60.00
81 GELANGGANG PETANQUE F Kerajaan RM 40.00
82 GELANGGANG PETANQUE F Kerajaan RM 180.00 /Hari
83 GELANGGANG PETANQUE F Swasta RM 200.00 /Hari
84 GELANGGANG PETANQUE F Swasta RM 60.00
85 GELANGGANG TENIS A (MALAM) Kerajaan RM 40.00 /Jam
86 GELANGGANG TENIS A (MALAM) Swasta RM 60.00 /Jam
87 GELANGGANG TENIS A (SIANG) Kerajaan RM 120.00 /Hari
88 GELANGGANG TENIS A (SIANG) Kerajaan RM 20.00 /Jam
89 GELANGGANG TENIS A (SIANG) Swasta RM 30.00 /Jam
90 GELANGGANG TENIS A (SIANG) Swasta RM 150.00 /Hari
91 GELANGGANG TENIS B (MALAM) Kerajaan RM 40.00 /Jam
92 GELANGGANG TENIS B (MALAM) Swasta RM 60.00 /Jam
93 GELANGGANG TENIS B (SIANG) Kerajaan RM 20.00 /Jam
94 GELANGGANG TENIS B (SIANG) Kerajaan RM 120.00 /Hari
95 GELANGGANG TENIS B (SIANG) Swasta RM 30.00 /Jam
96 GELANGGANG TENIS B (SIANG) Swasta RM 150.00 /Hari
97 GELANGGANG TENIS C (MALAM) Kerajaan RM 40.00 /Jam
98 GELANGGANG TENIS C (MALAM) Swasta RM 60.00 /Jam
99 GELANGGANG TENIS C (SIANG) Kerajaan RM 20.00 /Jam
100 GELANGGANG TENIS C (SIANG) Kerajaan RM 120.00 /Hari
101 GELANGGANG TENIS C (SIANG) Swasta RM 150.00 /Hari
102 GELANGGANG TENIS C (SIANG) Swasta RM 30.00 /Jam
103 GELANGGANG TENIS D (MALAM) Kerajaan RM 40.00 /Jam
104 GELANGGANG TENIS D (MALAM) Swasta RM 60.00 /Jam
105 GELANGGANG TENIS D (SIANG) Kerajaan RM 120.00 /Hari
106 GELANGGANG TENIS D (SIANG) Kerajaan RM 20.00 /Jam
107 GELANGGANG TENIS D (SIANG) Swasta RM 30.00 /Jam
108 GELANGGANG TENIS D (SIANG) Swasta RM 150.00 /Hari
109 GELANGGANG TENIS E (SIANG) Kerajaan RM 20.00 /Jam
110 GELANGGANG TENIS E (SIANG) Kerajaan RM 120.00 /Hari
111 GELANGGANG TENIS E (SIANG) Swasta RM 30.00 /Jam
112 GELANGGANG TENIS E (SIANG) Swasta RM 150.00 /Hari
113 GELANGGANG TENIS F (SIANG) Kerajaan RM 20.00 /Jam
114 GELANGGANG TENIS F (SIANG) Kerajaan RM 120.00 /Hari
115 GELANGGANG TENIS F (SIANG) Swasta RM 30.00 /Jam
116 GELANGGANG TENIS F (SIANG) Swasta RM 150.00 /Hari
117 KAYAK Kerajaan RM 8.00 /Jam
118 KAYAK Kerajaan RM 80.00 /Hari
119 KAYAK Swasta RM 100.00 /Hari
120 KAYAK Swasta RM 12.00 /Jam
121 MINI STADIUM (MALAM) Kerajaan RM 385.00 /Perlawanan
122 MINI STADIUM (MALAM) Swasta RM 440.00 /Perlawanan
123 MINI STADIUM (SIANG) Kerajaan RM 400.00 /Hari
124 MINI STADIUM (SIANG) Kerajaan RM 105.00 /Perlawanan
125 MINI STADIUM (SIANG) Swasta RM 120.00 /Perlawanan
126 MINI STADIUM (SIANG) Swasta RM 440.00 /Hari
127 PADANG BOLA SEPAK / RAGBI Kerajaan RM 105.00 /Perlawanan
128 PADANG BOLA SEPAK / RAGBI Kerajaan RM 400.00 /Hari
129 PADANG BOLA SEPAK / RAGBI Swasta RM 120.00 /Perlawanan
130 PADANG BOLA SEPAK / RAGBI Swasta RM 440.00 /Hari
131 TASIK Kerajaan RM 50.00 /Jam
132 TASIK Kerajaan RM 400.00 /Hari
133 TASIK Swasta RM 500.00 /Hari
134 TASIK Swasta RM 70.00 /Jam
© Sistem ini dibangunkan untuk kegunaan Unit Sukan UiTM Kedah