LOG MASUK
(Penyelaras dan Pentadbir)
No Pekerja/ ID :
Katalaluan:
Lupa katalaluan/ kemaskini maklumat diri.

VERSI
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
PENGENALAN SISTEM eRespon

eRespon merupakan satu saluran atas talian untuk menguruskan maklum balas seperti cadangan, aduan, makluman, pertanyaan dan sebagainya daripada pelanggan, komuniti, pemegang taruh dan sesiapa sahaja berkenaan perkhidmatan di UiTM Cawangan Kedah.

Untuk menghantar respon, anda tidak perlu log masuk. Anda hanya perlu mengisi borang yang disediakan.

Maklum balas anda amat penting untuk meningkatkan mutu perkhidmatan UiTM Cawangan Kedah.

Terima kasih kerana mengakses sistem ini.

*Sebarang masalah berkaitan proses, sila hubungi Unit Komunikasi Korporat manakala masalah berkaitan teknikal sistem, mohon hubungi Seksyen ICT.


BORANG RESPON SEMAK RESPON
Borang Respon Sila berikan maklumat yang lengkap untuk memudahkan kami membantu anda. Semak Respon Semak respon dengan memasukkan 4 angka terakhir no kad pengenalan anda.

MANUAL PENGGUNA

Sistem eRespon (Versi 1.0)
Hak Cipta Terpelihara 2019 Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah