/ FAQ

FAQ

Ya, selagi anda masih bergelar PELAJAR UiTM dan masih aktif selain menepati syarat-syarat lain yang melayakkan anda untuk menerima GL dan Bantuan Kecemasan.

Kos bayaran yang ditanggung oleh universiti dihadkan kepada RM5,000 setahun dan tidak melebihi RM15,000 sepanjang tempoh pengajian.
Satu hingga dua hari waktu pejabat dan bergantung kepada jumlah permohonan dalam satu masa.
Ya boleh. Bagi pelajar yang tidak mampu atau tidak terdaya untuk memohon bantuan kecemasan atau GL, waris atau pihak lain boleh memohon bagi pihak pelajar.
Ya boleh, anda boleh terus ke Unit Kesihatan UiTM Kedah dan terus berjumpa dengan staff bertugas untuk permohonan.
Tidak, rawatan pergigian yang ditanggung oleh pihak universiti tidak termasuk kos untuk kecantikan. Pihak universiti hanya membiayai kos rawatan sahaja.
Ya, bagi semua kes kecemasan, kemudahan pengangkutan beroperasi selama 24 jam sehari sepanjang semester. Semasa cuti semester, kemudahan ambulan terhad semasa waktu klinik beroperasi sahaja.
Jika anda ada lain-lain kemusykilan, anda boleh terus menghubungi kami di muka Hubungi Kami untuk menanyakan sebarang soalan.