/ Tabung Kecemasan Pelajar / Pendahuluan

Tabung Kecemasan Pelajar

PendahuluanTabung Kecemasan Pelajar ditubuhkan untuk membantu pelajar sepenuh masa dan separuh masa yang mengalami kemalangan atau kecedaraan atau memberi bantuan kewangan kepada waris pelajar jika berlaku kematian sepanjang tempoh pengajian. Jawatankuasa Tabung Kecemasan meluluskan kadar bantuan kewangan yang dicadangkan oleh Pusat/Unit Kesihatan mengikut ketetapan dan kelayakkan Jadual Tabung Kecemasan Pelajar yang diluluskan oleh Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan.