::i-Kedah::
  
BIL KATEGORI SISTEM NAMA SISTEM PEMILIK SISTEM
1. iAduan - Sistem Aduan Bersepadu i. eRespon - Sistem Cadangan, Aduan, Makluman dan Pertanyaan Unit Komunikasi Korporat
2. iTempah - Sistem Tempahan/ Pinjaman Bersepadu i. eBengkel - Sistem Pinjaman Peralatan Bengkel Bahagian Hal Ehwal Akademik
ii. eUPTP - Sistem Pinjaman Peralatan UPTP Bahagian Hal Ehwal Akademik
iii. eMK - Sistem Tempahan Makmal Komputer Bahagian Infostruktur
iv. eGL - Sistem Permohonan GL Pelajar Unit Kesihatan
v. myMCU - Sistem Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Unit Kesihatan
vi. eBK - Sistem Tempahan Bilik Kuliah Bahagian Hal Ehwal Akademik
3. iAktiviti - Sistem Maklumat Aktiviti Bersepadu i. eXtvt - Sistem Repositori Aktiviti Kampus Unit Pengurusan Kualiti
ii. eILD - Sistem Latihan ILD ILD Kedah
4. iSaman - Sistem Maklumat Saman Bersepadu i. eTrafik - Sistem Saman Trafik Pejabat Polis Bantuan
5. iAkademik - Sistem Maklumat Akademik i. PA Dashboard - Sistem Penasihat Akademik Bahagian Hal Ehwal Akademik
ii. eClearance - Sistem Pengurusan Clearance Online Bahagian Hal Ehwal Akademik
6. iPelanggan - Sistem Maklumat Pelanggan i. eData - Sistem Data Staf Bahagian Pentadbiran
ii. eAMP - Sistem Aduan Maklumbalas Pelanggan Unit Pengurusan Kualiti
iii. eMMK - Sistem Maklumbalas Makmal Komputer Bahagian Infostruktur

Sistem Bersepadu UiTM Cawangan Kedah (Versi 1.5)
Hak Cipta Terpelihara 2017 Bahagian Infostruktur, UiTM Cawangan Kedah