::i-Kedah::
  
BIL NAMA SISTEM SUB-SISTEM PEMILIK SISTEM
1. iAduan - Sistem Aduan Bersepadu i. e-Aduan ICT - Sistem Aduan Kerosakan ICT Bahagian Infostruktur
ii. eRespon - Sistem Cadangan, Aduan, Makluman dan Pertanyaan Unit Komunikasi Korporat
2. iTempah - Sistem Pinjaman/ Tempahan Bersepadu i. eBengkel - Sistem Pinjaman Peralatan Bengkel Bahagian Hal Ehwal Akademik
ii. eUPTP - Sistem Pinjaman Peralatan UPTP Bahagian Hal Ehwal Akademik
iii. eMK - Sistem Tempahan Makmal Komputer Bahagian Infostruktur
iv. eTPG - Sistem Tempahan Padang & Gelanggang Unit Sukan Unit Sukan
v. eGL - Sistem Permohonan GL Pelajar Unit Kesihatan
3. iAktiviti - Sistem Maklumat Aktiviti Bersepadu i. i-AP - Sistem Pengurusan Aktiviti Pelajar Bahagian Hal Ehwal Pelajar
ii. eXtvt - Sistem Repositori Aktiviti Kampus Unit Kualiti
iii. eILD - Sistem Latihan ILD ILD Kedah
4. iSaman - Sistem Maklumat Saman Bersepadu i. eTrafik - Sistem Saman Trafik Pejabat Polis Bantuan
5. iAkademik - Sistem Maklumat Akademik i. PA Dashboard - Sistem Penasihat Akademik Bahagian Hal Ehwal Akademik
6. iPelanggan - Sistem Maklumat Pelanggan i. eData - Sistem Data Staf Bahagian Pentadbiran

Sistem Bersepadu UiTM Cawangan Kedah (Versi 1.0)
Hak Cipta Terpelihara 2017 Bahagian Infostruktur, UiTM Cawangan Kedah